Desinficera arbetsplats

Vad menas med att desinficera arbetsplats när man städar och rengör? Vad innebär det i praktiken och vad ska man tänka på? Syftet med att desinficera är att förhindra och förebygga spridning av sjukdomar. Oftast använder man sig av kemiska metoder när det avser att desinficera arbetsplats till exempel. Ett mycket effektivt sätt är att rengöra ytor och lokaler där det är många människor som rör sig är elektrostatisk desinficering. Då är det gjort snabbt och man kan använda lokalen eller arbetsplatsen direkt. Det kräver ingen väntetid och det gör att det är ett mycket effektivt sätt att arbeta med. Man använder sig av en elektrostatiskt appliceringsmaskin som sprutar ut medlet i små droppar så att det letar sig in överallt och perfekt där det kan vara svårt att komma åt (samma teknik som id billackering, Pulverlackering). Det har en heltäckande förmåga så man kan säkerställa att det rengörs in i minsta vrå eller hålighet.

Desinficera arbetsplats

Optimalt system för att desinficera arbetsplats!

Kontorslandskap

Stor omsättning av människor ökar risken för smittspridning.
Tangentbord kan innehålla 400ggr mer bakterier än en toalettring. Med förebyggande arbete minskar risken för smittspridning.

Lunchrum & gemensamma utrymmen.

Förebyggande desinficiering av offentliga utrymmen minskar smittspridning och motverkar utbrott vid exempelvis influensatider. 

Toaletter, hygienområden

Stort riskområde för smitta som leder till oönskade sjukskrivningar. Förekomsten av Multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL etc) ökar stadigt. Bakterier som lätt överförs där många människor vistas.

När kan man då säga att det är på sin plats att ta desinficera grundligt och använda kvalitativa produkter som håller hög nivå? Det är en självklarhet inom sjukvård och omsorg men det är nog så viktigt inom fler områden. Som exempelvis: tåg/buss, offentliga toaletter och lokaler, gym och rehab-anläggningar, simhallar, livsmedelstillverkning, förskola/skola, hotell/restaurang och inom äldrevården.

Även på ett kontor och en arbetsplats där det rör sig mycket folk så är det klokt och genomtänkt att desinficera arbetsplats och miljö i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att man som arbetsgivare tar sitt ansvar och eliminerar virus och bakterier för att säkerställa miljön för sina anställda. Det kan även vara så att man behöver desinficera arbetsplats eller en lokal från exempelvis mögel eller dålig lukt av något slag. Då kan man också använda sig av elektrostatisk desinficering för att få bukt med problemet.
Kontakta oss på Byoplanet för produkter som gör rengöringen oerhört säker och kostnadseffektiv.

Byoplanet® - systemet

Byoplanet® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/ DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING FRÅN

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter.
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.