Vård- och Äldreboenden

Med Byoplanetsystemet tar ni bort bakterier som ofta är boven till oönskade lukter. Desinficerar snabbt och enkelt. Ett enkelt förebyggande arbete som skapar ett enormt värde.

Äldrevård

En säker desinficering minskar risken för VRI (vårdrelaterade infektioner).
Inom en 10 års period är trenden att smittspridningen av MRSA ökar med 5x.

Gemensamma utrymmen

Säkerställer minskad smittspridning där många människor vistas. MRSA, VRE och ESBL är några bakterier som annars lätt överförs på dessa platser.

Patientrum

Skyddar patienterna där dom vårdas.
Snabb , säker och effektiv desincificering skapar säkerhet för både boende/ patient och personal vilket leder till ökad ROI.

Byoplanet® - systemet

ByoPlanet® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/ DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING FRÅN

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter. Tar dokumenterat död på Covid-19
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.