Frågor & Svar

 

Här nedan svarar vi på våra kunders vanligast förekommande frågor. Du är också varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Elektrostatisk teknik innebär att man applicera en laddad vätska på en yta. Dropparna laddas statiskt elektriskt negativt precis innan de lämnar sprutmunstycket. De laddade dropparna färdas mot gravitationen och dras mot ytan där dom kedjas fast i varandra (att jämföra med en ballong som man gnuggar mot håret), med resultat att dropparna täcker ytan jämnt. Oavsett sprutriktning letar sig vätskan runt ytorna, vilket gör att varje yta får en jämn täckning även på svåråtkomliga ytor. Samma teknik som vid pulverlackering (billackering).

Den elektrostatiska spraytekniken har använts i mer än 60 år till målning- och jordbruksapplikationer. I jordbruket används elektrostatiska teknik för att effektivt applicera bekämpningsmedel på växter samt att behandla de “dolda” undersidorna av bladen med bekämpningsmedel där vanlig sprayteknik inte når. Den fina täckningen av de elektrostatiskt laddade dropparna möjliggör också bättre täckning av ytor med mindre bekämpningsmedel jämfört med applicering med traditionell teknik.

Clorox® Total 360®-systemet är ett nytt innovativt verktyg för att applicera desinfektionsmedel för att snabbt, effektivt och säkert nå beröringsytor och svåråtkomliga platser där vanliga applikationsverktyg inte kommer åt. Kontakta oss för att förstå om Clorox® Total 360®-systemet passar dina behov.

Ett nytt kostnadseffektivt sätt att hjälpa till att minska patogener i dina anläggningar på ett sätt som du aldrig kunde göra förut! 

Clorox® desinficering som är godkända för användning med Clorox T360 maskinen kan användas runt vanlig kontorsutrustning som bärbara datorer, stationära datorer, tangentbord och bildskärmar, men bör inte appliceras direkt på någon känslig elektronik. Före användning se utrustningstillverkarens instruktioner för rengöring och desinfektion. Om du är orolig för huruvida den kan användas på en specifik yta, kan vi testa användningen i ett osynligt område först.

Medlet är kompatibelt med de allra flesta material. Fungerar både på hårda material som mjuka textilier. Vid applicering på matberedande ytor rekommenderas avtorkning eller sköljning med rent vatten.

Där andra företag bara säljer en del av systemet (vanligtvis sprutan) så levererar Clorox® Total 360®-system en heltäckande lösning med Clorox®-desinfektion.

Clorox systemet (elektrostatisk maskin + Clorox desinfektionskem) är testat och validerat tillsammans. Vi vet att vårt desinfektionsmedel när det används i maskinen avdödar de bakterier och virus som sägs och är dokumenterat samt hur lång tid det tar. Medlet är EPA-godkänt, dvs är testat och validerat med vår elektrostatiska utrustning!

Med Clorox systemet når man en fullgod 100% täckning (tillräcklig täckning för att avdöda nämnda bakterier och virus) av ett rum på ca 30 kvm på 1 min. Rummet var ett vårdrum med dess möblering och inventarier.

Genom maskinens kompressor når vi ett konstant jämnt tryck som gör att vi når ut snabbt, jämnt och säkert. Clorox elektrostatiska spruta har mycket hög driftsäkerhet. Maskinen är givetvis CE-märkt.

Clorox Disinfectant Cleaner är ett godkänt och validerat medel som är testat ihop med vår elektrostatiska spruta. Det håller ph12 och är kompatibelt med de flesta material. Det innebär att man inte behöver vara orolig för exempelvis elektronisk utrustning (som finns i de flesta utrymmen) som finns i rummet som sprayas.

För andra elektrostatiska sprutor är det viktigt att titta på:

 • Hur ser prestandan ut på maskinen? Finns validerade tester att den har täckning?
 • Om kemet är testat och godkänt för elektrostatisk applicering? 
 • Är det ett surt eller basiskt medel? Ett surt medel kan ställa till med problem på vissa underlag och elektronisk utrustning. Ställer även ofta höga krav på noggrann rengöring efter varje tillfälle maskinen används då utrustning (packningar, kopplingar etc.) kan ta skada pga korrosion.
 • Finns det vetenskapliga studier som visar hur länge samt på vilket sätt man ska applicera med maskinen för att det skall ha fullgod effekt? Bara för att ett kem är testat och har en dokumenterad avdödning så betyder det inte att den har samma effekt när den appliceras med en elektrostatisk utrustning!  

Clorox® Total 360®-systemet levererar små elektrostatiskt laddade droppar som färdas mot gravitationen och söker sig till alla slags ytor, letar sig in i skarvar, når runt samt bakom. Dropparna kedjar fast sig i varandra och bildar en 100% täckning.

Foggers och pumpspruta levererar mycket små droppar som baserat på sprutriktningen och tyngdkraftseffekten träffar rakt framifrån. Dropparna har ingen laddning som ser till att de kedjas fast vid varandra vilket innebär att när man tittar mikroskopiskt så kan ytor även framifrån missas att täckas mellan dropparna  där organismer kan finnas.

För närvarande används endast en produkt som är godkänd för användning med Clorox® Total 360®-systemet här i Skandinavien:
Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner. Detta är ett godkänt desinfektionsmedel mot 44 olika organismer (bakterier, virus och svampar) bl a Norovirus, Staphylococcus aureus (aureus), Covid-19, meticillinresistent S. aureus (MRSA), Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Escherichia coli, Rhinovirus och influensavirus som orsakar förkylning och influensa. Kontakttiderna för dessa varierar från 30 sekunder till 5 minuter beroende på patogenen.

 

Rengöring innebär att man avlägsnar skräp som organiskt och oorganiskt material från föremål och ytor. Det görs manuellt eller mekaniskt med vatten, tvättmedel eller enzymatiska produkter.

Sanering är minskningen av organismer på en yta.

Desinfektion För att en produkt ska klassificeras som ett desinfektionsmedel måste den kunna förstöra/avdöda organismer på en yta.

En ”Clorox-godkänd” produkt är en produkt som har testats noggrant med Clorox® Total 360® elektrostatiska teknik för att förstå effektivitet, funktion och personligt skydd. Att vara en “Clorox-godkänd” produkt betyder att Clorox har godkänt att den används med Clorox® Total 360® elektrostatisk spruta. En produkt är för närvarande ”Clorox-godkänd” för användning med systemet i Skandinavien:
Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner

Nej, endast produkter som är godkända av Clorox får användas i Clorox® Total 360®. Användning av en icke “Clorox-godkänd” produkt kommer att upphäva garantin på systemet.

Ja. Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner är ett EPA-godkänt medel mot Trichophytan interdigitaleon på hårda icke-porösa ytor.

Enligt CDC Centers for Disease Control and Prevention (Amerikanska Smittskydds myndigheten) orsakas mul- och klövsjuka av flera olika virus som tillhör Enterovirus-släktet (grupp), vilket inkluderar poliovirus, coxsackievirus, echovirus och enterovirus.

Clorox® Total 360® disinfectant cleaner tar Coxsackievirus B3 Virus (5 min kontakttid) och Poliovirus (5 min kontakttid)

Ja, produkten är testad enligt följande: EN-13624, EN-13697, EN-13727, EN-14476, EN-16777

Testerna är utförda av HygCen Germany GmbH

Den huvudsakliga ingrediensen i vätskan som sprutas genom Clorox® Total 360®-systemet för att visa ytans täckning är en fluorescerande molekyl som heter Tinopal®. Tinopal® är ett optiskt vitmedel som vanligtvis används i tvättmedel för att göra vita kläder vitare. Denna förening absorberar UV-ljus och avger blått ljus och lyser starkt under svart ljus. När den appliceras på vita kläder förskjuter Tinopal® färgspektrumet så att den vita färgen ser ljusare ut. När det sprayas på hårda ytor genom Clorox® Total 360®-systemet, gör Tinopal® ytans täckning och lindning till följd av elektrostatisk sprutning lätt synlig under UV-ljus.

I allmänhet rekommenderar vi alltid att man rengör manuellt först för att sedan använda sig av Clorox® Total 360®-systemet att säkerställa desinficeringen.  Det är viktigt att synlig smuts tas bort för bästa åtkomst för att möjliggöra så bra desinficering som möjligt. Att desinficera efter manuell rengöring tar även bort eventuella korskontamineringar som skett.

När den appliceras enligt bruksanvisningen kan en (1) gallon (3,78 lit) Clorox produkt nå ca 900 kvm med Clorox® Total 360® elektrostatiska spruta. Detta är 900 kvadratmeter behandlat utrymme (golv, väggar, tak, inventarier etc). Observera att den exakta tiden givetvis beror på objekt, inventarier och material samt om allt skall appliceras eller om punktinsats skall göras på mer frekventa ytor samt tagytor etc.

När Clorox appliceras enligt bruksanvisningen är det möjligt att behandla upp till1 800 kvadratmeter per timme. Observera att den exakta tiden givetvis beror på objekt, inventarier och material samt om allt skall appliceras eller om punktinsats skall göras på mer frekventa ytor samt tagytor etc. då ytan blir större.

Arbeta innifrån och ut. Svepande rörelser i “S” formation uppifrån och ner!

Ska hela rummet desinficeras (inventarier, väggar, tak etc.) så räkna med ca 30 kvm/min. Har rummet mycket möbler och inredning eller textilier (soffor, heltäckningsmatta) så lägg till lite tid.

Optimalt avstånd är ca 1 meter mellan sprutan och området som desinficeras. Står man närmare än 50 cm så blir oftast ytan blöt.

Vätskan transporterad från munstycket ca 2,5 meter mot gravitationen. Ju längre ifrån man står desto större blir spridningen och man måste applicera längre tid för att få en fullgod täckning.

Detta beror på din arbetsplatsbeskrivning och storleken på din anläggning men i allmänhet rekommenderar vi ett minimum av daglig användning för regelbunden förebyggande och användning i händelse av ett utbrott. Arbeta med din lokala säljare för anpassad support.

Clorox® Total 360®-systemet levererar en (1) gallon på cirka 30 minuters kontinuerlig användning.

Nej. Den elektrostatiska sprutan Clorox® Total 360® drivs av elektricitet från ett jordat eluttag. Den kan inte användas om den inte är inkopplad.

Den elektrostatiska sprutan Clorox® Total 360® är för närvarande CE märkt och kan användas för både för inomhus- och utomhusbruk.

Nej. Rummet behöver inte tätas eller stängas av från ventilation. Det är dock bra att ställa en varningsskylt på utsidan av rummet som påvisar att behandling pågår för att förhindra att personer kommer in medan appliceringen av produkten pågår.

Efter applicering av Clorox® Total 360® disinfectant cleaner finns det inga restriktioner att man måste vänta ett tag innan man går in i det desinficerade rummet. Man kan gå in i rummet omedelbart efter att produkten applicerats. Dock beroende på hur bra ventilation området har så brukar vi rekommendera att vänta 5 min men tester visar att det inte finns någon fara att vistas i området efter att applicering skett.

Den godkända produkten kan användas på olika ytor. Information finns att läsa på produkten om vilka föremål och ytor som medlet kan användas på. Men som med alla desinfektionsmedel bör den användas enligt instruktionerna. Om du är osäker på om den kan användas på en viss yta, testa först på ett obetydligt område på ytan. Mer information finns på https://www.cloroxpro.com/resource-center/clorox-total-360-disinfectant-compatibility-chart/.

Clorox® Total 360® disinfectant cleaner: På etiketten finns information om användning på vissa ytor:
Hårda, icke-porösa ytor så som: rullstolar, väntrum, sängram, duscharmaturer och bås, handfat, golv, överbäddsbord, bänkskivor, datorer, datorskärmar, hantlar, träningsutrustning och maskiner.
Mjuka ytor: gardiner, klädsel, sängkläder, filtar, bilbarnstolar, kläder, träningsmattor, soffor, stoppade djur, gymväskor, mattor och sportutrustning.
Se etiketten för en fullständig lista över användningsplatser och ytor.

Total 360® Disinfectant Cleaner kan användas för att desinficera ytor som kommer i kontakt med livsmedel om man gör en eftertorkning efter sprayningen. Denna produkt ska inte användas på köksredskap, disk eller glas.

Total 360® Disinfectant Cleaner  är EPA-godkänd för desinficering av mjuka ytor (2 min kontakttid).

Total 360® Disinfectant Cleaner är EPA-godkänt mot mögel på hårda, icke-porösa ytor.

Efter att strömbrytaren på enhetens baksida har tryckts ned lyser den röd (blå på den äldre modellen) för att indikera att enheten är på. Det finns två blå lampor på instrumentpanelen på sprutan.

En lampa lyser blått på sprutan när enheten är på och indikerar att sprutan har ström.

Den andra lampan tänds blå när sprutans avtryckare är intryckt. När de båda blå lamporna är tända indikerar detta att det elektrostatiska fungerar.
 

Priming är processen att låta vätskan fylla slangledningen och skapa ett jämnt flöde av vätska när den kommer ut ur sprutan. Tar ca 20 sek.

 

Vi rekommenderar att du rensar din enhet efter varje användning för att ta bort produkter från slangen.

Nej. Clorox rekommenderar att du lämnar bruksanvisningen på enheten för enkel åtkomst.

Nej. Det räcker att du trycker in den en gång för att sedan jobba med sprutan. Du trycker på knappen då du är klar med rummet/området för att stänga av sprutan.

Ja. När slangarna har rensats kan du lämna delvis fulla dunkar på enheten för användning till nästa gång. Se till att locket skruvas tillbaks på dunken.

Clorox®-produkten som är godkänd för att användas tillsammans med sprutan kan användas runt kontorsutrustning som bärbara datorer, stationära datorer, tangentbord och bildskärmar men bör inte appliceras direkt på elektroniken. Se tillverkarens anvisningar för rengöring och desinficering före användning.

Förvara locket på ett säkert ställe för att sätta tillbaka locket på dunken efter avslutat arbete.

Nej. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att du använder metallhandtaget på för att manövrera enheten.

Ja. handtaget har fyra olika höjder.

Detta kan indikera att slangen inte rensats efter varje användning. Vänligen kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Ja. Du kan använda en längre förlängningssladd för Clorox® Total 360® elektrostatisk spruta. Viktigt att tänka på:
Den totala sladdlängden inte överstiger 30 meter (100 fot)
Måste vara jordad sladd.

Clorox utgår från OSHA (Statlig arbetsmiljö myndighet USA). OSHA-vägledning kräver att arbetsgivaren säkerställer korrekt arbetstagares säkerhet. Clorox har gett råd om korrekt användning och lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som behövs för att arbeta säkert vid användning av godkända desinfektionslösningar. Men varje arbetsgivare bör utvärdera efterlevnaden av arbetsmiljökraven enligt rådande lagstiftning för regionen.

Du skall alltid använda helt slutna skyddsglasögon.

Vid applicering av Clorox® Total 360® disinfectant cleaner bör följande NIOSH-godkända andningsskydd användas tillsammans med Clorox® Total 360® elektrostatisk spruta: N95-andningsskydd (EN 166). Andningsskydd måste tillhandahållas i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

Se produktspecifika Clorox säkerhetsdatablad (SDS) för ytterligare skyddsutrustning.

Ljudnivån när du använder Clorox® Total 360®-systemet ligger under OSHA-ljudgränsen.

När enheten används enligt anvisningarna är risken för stötar mycket låg eller ingen. Clorox® Total 360® är CE märkt och har testats för motorstyrda maskiner och täcker risken för ”elektrostatisk chock” under allmän säkerhet.

Nej. Tester har inte påvisat några hudproblem efter användning av Total 360® desinfektionsmedel.

Clorox Professional Products Division letar alltid efter sätt att utöka bredden och djupet i vårt produktsortiment för att möta infektionsförebyggande i den professionella rengöringsindustrin. Elektrostatisk applicering är en beprövad teknik som har använts i jordbruks- och fordonsindustrin i flera år. Det har erbjudit betydande fördelar inom båda områdena genom att göra det möjligt för tekniker att snabbare och jämnare behandla även de svåraste områdena att nå. För den professionella rengöringsindustrin kan denna teknik vara ett kraftfullt verktyg för att stoppa spridningen av infektioner och skydda folkhälsan.

Vi ser detta samarbete med ByoPlanet som en möjlighet att erbjuda en heltäckande lösning som kan hjälpa våra kunder att förbättra sina infektionsförebyggande insatser. Samt för att bättre kunna skydda både deras anläggningar och folkhälsan.

Ja. Clorox Total 360® disinfectant cleaner har de krav på effektivitet som krävs för användning inom hälso- och sjukvården (t.ex. S. aureusand P. aeruginosa) och områden/platser som är relevanta för vården t.ex. rullstolar, väntrum, korridorer, blodtrycksmätare, datorer, sängbord, sängräcken, röntgenutrustning och toaletter. Se informationsblad för en fullständig lista över organismer och områden/platser för användning.

Clorox® Total 360®-systemet är ett nytt, innovativt verktyg som kan användas för att applicera desinfektionsmedel på ytor med hög beröring och svåråtkomliga platser i en mängd olika områden och segment där vanliga applikationsverktyg kämpar för att nå. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att förstå om Clorox® Total 360®-systemet är rätt för dig.

Clorox® Total 360®-systemet ger överlägsna resultat. Den elektrostatiska sprutan Clorox® Total 360® är en effektiv, pålitlig och kraftfull metod för att säkerställa att alla ytor – fram, bak och sidor – kan desinficeras och desinficeras ordentligt.

 • Täckningsförmågan
 • Effektiv
 • Minskad kemåtgång
 • Mycket enkel att använda
 • Driftsäker
 • Ett validerat och säkert system

Är det någon fråga ni saknar och önskar svar på?

Skriv gärna till oss via formuläret eller info@byoplanet.se  Boka en Demonstration!

  Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.