Kontorslokaler och offentliga miljöer

Med Byoplanetsystemet kan ni snabbt eliminera ett utbrott/smitta och besparar onödig frånvaro som i sin tur leder till kostnadseffektivisering både för personal och företag.
Desinficerar snabbt och enkelt både öppna som svåråtkomliga ytor.

Kontorslandskap

Stor omsättning av människor ökar risken för smittspridning.
Tangentbord kan innehålla 400ggr mer bakterier än en toalettring. Med förebyggande arbete minskar risken för smittspridning.

Lunchrum & gemensamma utrymmen.

Förebyggande desinficiering av offentliga utrymmen minskar smittspridning och motverkar utbrott vid exempelvis influensatider. 

Toaletter, hygienområden

Stort riskområde för smitta som leder till oönskade sjukskrivningar. Förekomsten av Multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL etc) ökar stadigt. Bakterier som lätt överförs där många människor vistas.

Byoplanet® - systemet

Byoplanet® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/ DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING FRÅN

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter.
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.