Vad är elektrostatisk applicering?

elektrostatisk-teknologi-e1558006609110

Elektrostatisk teknologi möjliggör ByoPlanets godkända och rekommenderade kem att nå svåråtkomliga ytor och områden, under, över och bakom.
Extremt snabbt med låg förbrukning.

Varför är Byoplanets systemet det säkraste och bästa på marknaden?

Byoplanetmaskinen sprayar ut en dimma med små droppar (desinfektionsmedel) i storleken 30-50 my (1 my = 1 tusendels millimeter)

Maskinen är fabriksinställd. Det går alltså inte att ändra på laddning eller droppstorlek. Rätt balans däremellan är mycket viktigt för att nå bästa resultat som innebär att man får ett heltäckande resultat som når runtom objektet som skall täckas.

Vad innebär fabriksinställd? -maskinen är inställd att ge rätt laddning till rätt storlek på droppar. Det går därför inte att ändra/justera det vilket säkerställer att man hela tiden har bästa tänkbara resultat.

Vad innebär rätt laddning? -Det är viktigt att maskinen hela tiden har en jämn laddning, varken för hög eller låg. En hög laddning innebär att droppen sticker iväg utan kontroll, låg laddning gör att den inte orkar transportera droppen som snabbt faller till marken. Maskinen går enbart på nätanslutning (220v) för att säkerställa jämnhet, något som inte kan garanteras vid ex uppladdningsbart batteri.

Vad innebär rätt droppstorlek? -Om droppstorleken varierar för mycket innebär det att man inte har kontroll på träffytan. En för stor droppe innebär att den väger för mycket och faller till marken med resultatet att det bildas blöta irriterande vätskesamlingar under maskinen/sprutan. En för liten droppe får en för stor laddning i förhållande till sin storlek vilket innebär att den drar iväg okontrollerat, kan till och med vända och landa på den som utför arbetet. För små droppar kan vara farliga för ev inandning.

Summering. För bästa och säkraste resultatet eftersträvas en så jämn elektrostatisk laddning och storlek på dropparna som möjligt. Det finns inget bättre och säkrare system än Byoplanet på marknaden! Dessutom är maskinen och medlen testade och kontrollerade tillsammans!

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.