Historia

ByoPlanet Scandinavia AB grundades våren 2015 av Fredrik Skaring. Fredrik som har många års erfarenhet från städbranschen började mer intressera sig för den osynliga smutsen, bakterier, virus etc. Hur tar man bort det och framförallt hur vet man att det är borta! 2014 besöktes ISSA mässan i Orlando USA för att se hur man arbetar där med rengöring av den “osynliga smutsen”. Vi kom i kontakt med ByoPlanet International som tillverkade den elektrostiska appliceringssprutan. 

 Den första maskinen kom därefter till Sverige. Vi lärde oss utföra bakteriemätningar och utförde dessa före samt efter att vi använde maskinen med desinficeringsmedel. Många tester utfördes och vi lärde oss mer och mer hur fantastisk maskinen och tekniken fungerar. Vi gjorde flera innovationsprojekt tillsammans med bl a SP (Statens Provningsanstalt numera RISE). Vi insåg att detta är något som kommer intressera fler då vi står inför ett växande problem med ökad smittspridning, multiresistenta bakterier etc. Sagt och gjort, ByoPlanet Scandinavia AB grundades!

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.