Gym, träningslokaler, idrottsanläggningar, rehab

Smittspridning av ex Multiresistenta bakterier (MRSA) ökar lavinartat. För idrottsanläggningar, gym och rehab som informerar sina kunder/medlemmar om sitt förebyggande desinficeringsarbete, skapas ett värde och säkerhet för sina kunder och medlemmar.

Gymmet

Skyddar utövarna där dom tränar. MRSA, VRE och ESBL är några bakterier som lätt överförs där många människor delar lokal och träningsutrustning.

Rehab

Skyddar utövarna där dom behandlas. Inom en 10 års period är trenden att smittspridningen av MRSA ökar med 5 ggr.

Omklädningsrum och toalett/dusch

Skyddar utövarna där dom duschar och byter om. Snabb, säker och effektiv desinficering skapar säkerhet för både kund och personal vilket i slutändan leder till ROI.

ByoPlanet® - systemet

ByoPlanets® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/ DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING FRÅN

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter.
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.