Desinficera äldreboende

När ni börjar att använda Byoplanets produkter för att desinficera äldreboende så kommer ni få en säkrare miljö direkt. Man ska aldrig tumma på kvalitén när det avser att få bukt med att hejda smittspridning av bakterier och virus. Man har sett forskning som visar på att vissa bakterier kommer att öka inom en 10 års period så nu gäller det att arbeta förebyggande och göra kloka beslut. Kontakta oss på Byoplanet så kan vi berätta mer samt visa er hur säkra och testade just vårt system är. Vi behöver värna om våra äldre i deras boendemiljö och se till att vi har gjort allt vi kan för att säkra upp genom att desinficera äldreboende på de mest optimala sätt vi kan. Här har vi på Byoplanet lyckats utomordentligt bra med våra produkter.

Desinficera äldreboende

Desinficera äldreboende på det säkraste sättet

Äldrevård

En säker desinficering minskar risken för VRI (vårdrelaterade infektioner).
Inom en 10 års period är trenden att smittspridningen av MRSA ökar med 5x.

Gemensamma utrymmen

Säkerställer minskad smittspridning där många människor vistas. MRSA, VRE och ESBL är några bakterier som annars lätt överförs på dessa platser.

Patientrum

Skyddar patienterna där dom vårdas.
Snabb , säker och effektiv desincificering skapar säkerhet för både boende/ patient och personal vilket leder till ökad ROI.

Att hindra och förebygga att smitta kommer in och sprids på exempelvis äldreboende är livsviktigt. Det kan vara alltifrån influensa, vinterkräksjukan eller covid-19 som kan utsätta äldre människor för fara för sitt liv. Här gäller det att ha rigorösa rutiner kring att desinficera äldreboende. Även om man har minutiösa regler och kontroller av rengöring så kommer man inte ifrån att man behöver en viss standars på desinfektionsmedlen och produkterna som används i städningsarbetet. Här gäller det att skydda både boende samt personal från att insjukna i olika sjukdomar. Säkerställ och förhindra smittorisk så mycket det bara går. Hos oss på Byoplanet finner ni högklassiga medel som har gått igenom kontroller och tester för att få bästa resultat. Det har lett till att vi har de bästa produkterna i vår bransch.

Att desinficera äldreboende behöver gå snabbt och smidigt. Här är våra produkter magiska för de är mycket lätthanterliga och säkra för er som användare. Det kan också vara viktigt att arbeta med produkter som verkligen kan eliminera dålig lukt och besvärande fläckar som kan uppstå. Även här levererar vi medel som gör underverk.

Byoplanet® - systemet

Byoplanet® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/ DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING FRÅN

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter.
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.