Förebygga Covid-19

Det spelar egentligen ingen roll hur noggrann man än är vid att desinficera skolor om man inte har rätt produkter som verkligen får bukt med virus och bakterier. Och det viktigaste av allt, att man kommer åt att rengöra alla ytor. Även de svåråtkomliga, bakom under och över. På Byoplanet har vi sett till att vår maskin ger 100% täckande rengöring så att vi kan säkerställa att man kommer åt håligheter och andra trånga utrymmen mm. Och att det fungerar på såväl hårda som mjuka material. Vi har även medel som eliminerar dålig lukt och svåra fläckar. När ni vänder er till oss så kommer vi gärna och kör en demo av våra produkter samt att vi kan se vad som behövs i just er miljö. Något som underlättar mycket är att det går att använda lokalen direkt när man desinficerat och rengjort. Ser man det ur en ekonomisk synvinkel när man ska desinficera skolor så är detta mycket kostnadseffektivt.
Förebygga corona

Förebygga corona, närmast en mänsklig skyldighet

Klassrum

Stor omsättning av elever i klassrummen ökar risken för smittspridning. Förebyggande desinficering av offentliga utrymmen minskar smittspridning och motverkar utbrott vid exempelvis influensatider.

Matsal & gemensamma utrymmen

Områden där många människor rör sig och äter mat.
Viktiga områden att hålla rena. Med Clorox Disinfectant Cleaner saneras enkelt livsmedelsberedande ytor som effektivt tar bort E-coli, Salmonella, Staphylococus etc. under 2 min.

Omklädningsrum och toalett/dusch

Skyddar eleverna där dom duschar och byter om. Förekomsten av Multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL etc.) ökar stadigt. Bakterier som lätt överförs där många människor vistas och aktiveras.

Idag vet vi hur corona har slagit mot hela samhället i olika skepnader, inte minst mot arbetsmarknaden och hela världsekonomin. Det viktiga i dessa tider kanske inte är att vända trenden först och främst, utan snarare att dämpa fallet. Detta gör man bäst genom att förebygga corona.

Byoplanet har med sin revolutionerande teknik förhindrat många potentiella smittspridningar med sin elektrostatiska applicering. Tekniken går ut på en kraftfull kompressor som tillsammans med en kemisk lösning sprids över områden man vill desinficera. Det fina med denna maskin är att du kommer åt ytor som annars är svåråtkomliga för vanliga städredskap. Dessutom görs jobbet mycket snabbare och smidigare med toppresultat. Gör som många andra inom den offentliga eller privata sektorn och kontakta oss du också. Allt som kan förebygga corona är bra, men vill du garanteras av ett säkert resultat så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Byoplanet® - systemet

Byoplanet® elektrostatiska appliceringssprutor med ByPlanets godkända desinfektionsmedel som följer Europeisk standard. Användning av ByoPlanets rekommenderade medel för applicering eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjlighet till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Elektrostatisk teknologi möjliggör medlet, förutom att ge en 100% jämn och säker täckning, nå sidan, ovan och baksidan av ytan. Läs mer >

TÄCKER

0 %
bakom, sidan och över

SANERAR/DESINFICERAR

0
kvm/tim & uppåt

LÅG FÖRBRUKNING Från

0
kvm/min åtgång 12cl

Enkelt att använda

Säker

Effektiv

Clorox® Odor Defence®

Luktsanering.
Tar bort svåra odörer
med en fräsch, ren doft
som inte är maskerande.

Clorox® Total 360®

Desinfektionsmedel.
Dödar förkylnings- och influensavirus, MRSA och norovirus på mindre än 2 minuter.
Tar bort dålig lukt.

Clorox® Urine Remover®

Fläck och luktborttagning. Fantastiskt resultat på både fläckar och lukt. Speciellt utformad för svårstädade porösa och mjuka ytor.

Boka en Demonstration!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.